Boerebrulloft

Bestuur

Sita Hoekstra-de Boer Foarsitter
Ina Kuit-van der Weide Skriuwer
Vacature Ponghâlder
Johannes Bakker Hippyske saken
Silvi Dijkstra Alg. saken
Yvonne Visser Alg. saken
Jelle van der Weide Alg. saken en PR
Jehan Bouma Alg. saken en PR


Presentatie: Sita Hoekstra-de Boer
Grietman: D.S. Hylkema
Assessor: Tsjepke v.d. Honing
VERSTERK ONS TEAM!

Het bestuur van de Boerebrulloft is op zoek naar vrijwilligers voor:
o
pbouw feesttent, inrichten feestterrein, kassa en kaartcontrôle etc.

Mocht je interesse hebben, stuur dan een e-mail naar info@boerebrulloft.nl

<<<