Boerebrulloft

Bruidspaar 2017

Janna v.d. Meer en Sjoerd Miedema

D. S. Hylkema (Grietman)

Wij zijn blij dat deze twee enthousiaste mensen u - en met u vele liefhebbers van folklore - deze dag een aantal oude Friese gebruiken willen laten mee beleven.

U kunt getuige zijn van de trouwerij, het bruiloftsmaal, een spectaculaire harddraverij en tot besluit een spannende ringrijderij.<<<