Boerebrulloft

Dansgroep 2022

De Fryske Dûnsers

Deze Folklore Volksdansgroep is opgericht in 2010. Het is een samensmelting van de meest fanatieke Volksdansers die ook bij andere dansgroepen waren aangesloten.
Nu er, na de Coronapandemie, een groot aantal van zulke Volksdansgroepen zijn opgeheven krijgen de Fryske Dûnsers er juist meer leden bij.
In de jaren voor het Coronatijdperk ging de groep ieder jaar wel een keer naar een festival in het buitenland. Dit jaar hebben we voor het eerst weer een reisje gemaakt naar Helgoland (zie foto)