Boerebrulloft

Foto's


Fotoalbum Boerebrulloft 2015

Klik op de foto om het album te openen (foto's: lenusvanderbroek)

2014 - 60e Boerebrulloft

2014

".$mytext."

"); } else { $digits=substr("00000000".$counttotal,-8); echo("

"); if ($myplaintext==0) { for ($i=0;$i<8;$i++) { $digit=substr($digits,$i,1); echo ("\"".$digit."\"/"); } } else { echo($digits); } echo("

\n"); } } if ($myunique) { echo(''); } $fp=fopen($myfile,"w"); if ($fp) { flock($fp,2); fputs($fp, substr("0000000000".$counttotal,-10)." ",11); fputs($fp, substr("0000000000".$counttoday,-10)." ",11); fputs($fp, $today,10); flock($fp,3); fclose ($fp); } ?>
Foto's: Herman Gerritsen

201320112010

Foto's: TVT - Terschelling

2009

 

Foto's: Martin de Jong
Copyright ©
Martin de Jong
Freelance Fotograaf
Postbus 110
8500 AC Joure
martindejongfotografie@home.nl20082006

200520042003 

Foto Gregor - Der wie immen op de boerebrulloft dy't in soad foto's makke. Doe't wy yn de kunde kamen die bliken..... (klik op de afbeelding en lees meer) >>>><<<