Harddraverij

13.00 uur

 

Na het bruilofsmaal kiest men voor een harddraverij.
De bruidegom en zijn vrienden strijden om wie het hardst kan rijden op hun paarden.
Geheel in stijl van vroeger zal het allemaal gebeuren in Midstraat-West.
Twee aan twee rijden de deelnemers om het hardst op ongezadelde Friese paarden over een baan van zand.
En harddraven moeten ze, want een strenge jury, keurmeesters worden ze genoemd, ziet erop toe.

Het publiek kan natuurlijk mee juichen om ze nog harder te laten rijden, want de spanning moet er in blijven.
Zulke harddraverijen werden veel tijdens kermissen gehouden, maar op een bruiloft misstaat zo’n festijn zeker ook niet.
In 1873, toen de koning in Friesland was, werd in Leeuwarden een harddraverij gehouden.
Op de draverij won een voorvader van de bekende Tjeerd Veldstra een gouden horloge.
Dat was voor die tijd een grote prijs.
Sindsdien zijn zulke paardenwedstrijden bijna uit Friesland verdwenen.
Ook vandaag zijn weer schitterende prijzen beschikbaar gesteld, zoals zilveren karwats en zilveren lepeltjes voor iedere deelnemer.
Deze unieke harddraverij in Joure blijkt een groot succes en daarom organiseert de “Stifting Boerebrulloft” ieder jaar zo’n ouderwetse harddraverij.